MOJE JAGI LFA ANTENE ZA 144 MHZ

 

    Ovde možete da nađete podatke i parametre za gradnju LFA antena. One se razlikuju od drugih jagi antena po radijatoru koji se pravi u formi petlje koja se postavlja u istoj ravni sa parazitskim elementima. Petlja može biti u vidu trapeza ili pravougaonika. Trapezni oblik je malo prikladniji pri modeliranju.

    Pravougaonik/trapez  se napaja na kraćoj žici, koja gleda na prvi direktor.

    Termin `LFA` je ustanovio G0KSC. Njegove LFA antene su 50-omske, međutim, moje antene su uglavnom 200-omske.

    Postoji veliki izbor jagi antena. Zato sam se dosada uglavnom bavio modeliranjem oblonga, tvinbum i hibridnih antena: od njih se očekuju bolje karakteristike a nema ih u ponudi graditeljima ili ih barem nema puno..Međutim, shvatio sam da je izbor 200-omskih jagica takođe mali. To je bio razlog da napravim i ovu kolekciju

    200-omski dizajn nudi manje-više iste karakteristike u pogledu antenskog pojačanja, ali neko bi mogao da poželi da gradi i koristi upravo takvu antenu jer se lakše i efikasnije obavlja simetriranje na koaksijalni kabl - putem λ/4 koaksijalnog baluna

    Pri gradnji  ovih antena primetićeš da su pozicija i dužina reflektora i prvog direktora kritični (kao i kod drugih jagi antena). Ovo ne treba da plaši! Jedino što se menja njihovom promenom je SWR: ostali parametri ostaju uglavnom nepromenjeni i kod većih grešaka! Upotrebi ovu činjenicu za fino doterivanje SWR (ako je to potrebno).

   

    KONSTRUKCIJA

    Svi parazitski elementi se prave kao za svaku jagicu. Njihova dužina ne uzima u obzir uticaj buma. Zato ih treba izolovano montirati na bum ili primeniti korekcioni faktor zbog uticaja buma.

    Naredna skica daje tipičan oblik radijatora (u konkretnom slučaju, ovaj radijator pripada anteni Y21105XL7B):

    Kraća strana radijatora je uvek okrenuta ka direktorum a duža ka reflektoru. U tabeli sa dimenzijama dao sam dužine kraće strane (DE2) i duže strane (DE1) kao i rastojanje između njih.Dakle, uz malo trigonometrije, sam izračunaj dužinu bočnih stranica i ukupnu dužinu radijatora!

    Napojne tačke 200Ώ su na 10-milimetarskom džepu. Pošto je impedanca 200Ώ, treba koristiti balun od 50 omskog koaksa dugog pola talasne dužine.

    Ova kolekcija sadrži novo-dizajnirane antene, prema zahtevima VE7BQH (f0=144.100 MHz), tako da se mogu upoređivati sa antenama drugih modelara iz VE7BQH tabele. Na sve modele je primenjena KF2YN korekciona formula. NAPOMENA: Korigovani podaci za pojačanje antene i za G/T faktor dati su samo u tabelarnim podacima. Podatak za pojačanje na EZNEC dijagramima nije korigovan! Ostali parametri, uključujući F/B, F/S itd, se ne menjaju, pa se mogu koristiti oni koje EZNEC dijagrami prikazuju.

 Izgled radijatora (gornja i donja fotografija)

 

    Sada sledi tabela sa mojim LFA modelima antena, Upotrebi je da izabereš model koji ti odgovara, a ako te zanimaju detaljniji podaci, klikni na hiperlink u nazivu antene - i tada će se otvoriti nova stranica sa detaljnim podacima za konkretnu antenu.

    Srećna gradnja i DX!

TYPE OF
antenna
Ř
(mm)
L
(mm)
L
(λ) 
Single antenna Four antennas in H-stack
GAIN
(dBd)
GAIN
(dBi)
Ta
(K)
Tlos
(K)
G/T
(dB)
F/R
(dB)
1st H
lobe (dB)
1st V
 lobe (dB)
H lobe
(°)
V lobe
(°)
Z
(Ώ)
VSWR at
145 MHz
Bandwidth
for SWR 1.5
E
(m)
H
(m)
Ga
(dBi)
Tlos
(K)
Ta
(K)
G/T
(dB)
Y20605XL5 5 1865 0.90 9.11 11.22 298.9 4.2 -13.49 20.95 24.62 14.70 48.6 61.0 199.8 1.08:1 139.800 146.000 3.02 2.02 15.12 4.2 247.1 -6.66
Y20606XL4 6 1865 0.90 9.15 11.30 306.6 3.4 -13.57 17.69 22.97 13.63 48.0 59.6 201.0 1.07:1 140.600 146.500 2.96 2.02 15.15 3.4 259.2 -6.84
Y20608XL1 8 1885 0.91 9.22 11.37 302.6 2.6 -13.43 19.74 23.06 12.78 47.8 59.2 199.0 1.06:1 140.800 146.500 2.94 2.12 15.25 2.6 262.1 -6.78
Y20610XL2 10 1885 0.91 9.28 11.43 303.1 2.6 -13.39 19.84 22.62 12.63 47.2 58.2 199.1 1.07:1 140.300 146.100 2.94 2.06 15.28 2.6 258.4 -6.70
Y20705XL3 5 2645 1.27 10.09 12.24 269.4 4.6 -12.06 22.54 25.54 16.03 44.8 53.6 199.5 1.06:1 139.700 146.800 3.18 2.24 18.18 4.6 240.2 -5.63
Y20706XL4 6 2645 1.27 10.15 12.30 270.9 4.3 -12.02 21.57 24.12 16.07 44.2 52.6 199.5 1.03:1 139.500 146.300 3.18 2.24 18.34 4.3 241.0 -5.48
Y20708XL0 8 2645 1.27 10.19 12.34 273.7 3.7 -12.03 20.64 23.48 15.98 44.0 51.8 199.6 1.02:1 139.000 146.200 3.18 2.24 18.27 3.7 244.7 -5.61
Y20710XL3 10 2645 1.27 10.23 12.38 273.6 3.1 -11.99 19.33 23.70 15.59 43.8 51.4 199.2 1.05:1 139.000 146.200 3.18 2.24 18.28 3.1 244.3 -5.60
Y20805XL2 5 3465 1.75 10.97 13.12 249.0 5.4 -10.84 22.57 24.53 17.09 41.4 47.8 200.1 1.08:1 141.200 146.700 3.32 2.50 19.06 5.4 236.0 -4.67
Y20806XL2 6 3465 1.75 11.01 13.16 249.7 4.6 -10.81 22.63 24.37 17.00 41.2 47.4 200.6 1.08:1 141.100 146.800 3.32 2.50 19.08 4.6 236.9 -4.66
Y20808XL1 8 3465 1.75 11.09 13.24 253.3 4.0 -10.80 21.74 23.06 16.80 40.4 46.2 200.0 1.06:1 141.000 146.300 3.32 2.50 19.15 3.7 240.1 -4.65
Y20810XL6 10 3465 1.75 11.13 13.28 253.4 3.2 -10.76 22.24 22.56 15.79 40.4 46.0 201.0 1.07:1 141.400 146.600 3.32 2.50 19.18 3.2 240.4 -4.63
Y20905XL1 5 4645 2.23 11.90 14.05 235.7 5.5 -9.67 22.22 23.90 16.80 37.8 42.4 199.3 1.07:1 138.900 146.000 3.68 2.68 19.90 5.5 229.5 -3.71
Y20906XL4 6 4645 2.23 11.98 14.13 237.5 4.9 -9.63 20.17 22.96 16.48 37.4 41.8 199.7 1.07:1 140.000 146.000 3.58 2.78 20.02 4.9 233.0 -3.66
Y20908XL0 8 4645 2.23 12.05 14.20 240.2 4.0 -9.61 19.66 21.69 16.18 37.0 41.0 197.4 1.02:1 139.600 146.000 3.48 2.88 20.16 4.0 238.5 -3.62
Y20910XL0 10 4645 2.23 12.10 14.25 242.3 3.5 -9.59 18.28 21.53 15.94 36.6 40.6 199.8 1.03:1 140.000 146.000 3.58 2.98 20.21 3.5 241.7 -3.62
Y21005XL4 5 5565 2.72 12.45 14.60 227.2 5.8 -8.97 22.18 24.08 18.12 36.0 39.6 198.1 1.03:1 138.500 146.000 3.78 3.38 20.66 5.8 232.3 -3.00
Y21006XL4 6 5565 2.72 12.54 14.69 229.1 5.5 -8.91 20.95 22.46 17.46 35.6 38.8 199.6 1.02:1 137.700 146.000 3.78 3.28 20.71 5.5 231.1 -2.93
Y21008XL8 8 5565 2.72 12.58 14.73 229.4 4.3 -8.87 20.73 21.95 17.05 35.4 38.6 201.0 1.07:1 136.400 146.100 3.78 3.38 20.78 4.3 232.8 -2.88
Y21010XL0 10 5565 2.72 12.63 14.78 230.9 3.5 -8.85 20.66 21.99 17.01 35.0 38.2 199.6 1.04:1 135.000 146.100 3.78 3.38 20.82 3.5 233.5 -2.86
Y21105XL8 5 6000 2.88 12.58 14.73 221.7 6.3 -8.73 36.14 26.96 20.27 35.8 39.2 199.5 1.08:1 140.900 146.200 3.94 3.42 20.79 6.3 226.9 -2.77
Y21106XL5 6 6000 2.88 12.71 14.86 225.0 4.9 -8.66 29.93 23.96 18.43 35.0 38.4 200.0 1.04:1 141.400 146.700 3.94 3.42 20.92 4.9 227.1 -2.64
Y21108XL1 8 6000 2.88 12.88 15.03 227.2 4.9 -8.53 33.10 28.01 18.03 33.8 37.0 198.3 1.07:1 142.000 146.100 3.84 3.42 21.04 4.9 228.0 -2.53
Y21110XL0 10 6000 2.88 12.90 15.05 230.0 4.3 -8.56 32.64 26.78 17.95 33.6 36.6 199.4 1.07:1 142.200 146.000 3.84 3.42 21.08 4.3 229.5 -2.53
Y21205XL5 5 7265 3.49 13.21 15.36 218.0 6.6 -8.02 28.91 24.94 19.31 33.4 36.4 198.5 1.07:1 140.200 146.200 4.38 4.54 21.47 6.6 221.7 -1.98
Y21206XL5 6 7265 3.49 13.32 15.47 219.8 5.7 -7.95 30.06 23.30 18.11 33.0 35.8 200.0 1.07:1 141.900 146.100 4.43 4.52 21.58 5.7 223.1 -1.90
Y21208XL6 8 7265 3.49 13.45 15.60 220.5 4.6 -7.84 29.65 22.42 17.72 32.6 35.2 200.5 1.07:1 141.600 146.000 4.28 4.84 21.69 4.6 221.0 -1.76
Y21210XL7 10 7265 3.49 13.53 15.68 222.3 3.7 -7.79 27.83 21.45 17.09 32.2 34.6 199.5 1.07:1 141.400 146.100 4.14 3.74 21.70 3.7 220.5 -1.74
Y21305XL2 5 8355 4.01 13.75 15.90 219.0 6.3 -7.50 26.05 23.95 19.75 31.6 33.8 199.9 1.01:1 138.800 146.000 4.78 5.12 22.01 6.3 218.7 -1.38
Y21306XL5 6 8355 4.01 13.93 16.08 220.2 5.8 -7.35 23.84 22.60 18.97 30.8 32.8 199.9 1.08:1 139.700 146.000 4.48 4.02 22.10 5.8 220.8 -1.34
Y21308XL3 8 8355 4.01 14.03 16.18 221.5 4.6 -7.27 22.04 22.81 18.71 30.6 32.4 201.0 1.07:1 141.300 146.000 5.42 5.22 22.31 4.6 218.7 -1.09
Y21310XL5 10 8355 4.01 14.14 16.29 225.0 4.3 -7.23 20.66 21.39 18.08 30.0 31.6 200.1 1.08:1 142.200 146.000 4.90 5.14 22.41 4.3 222.3 -1.06
Y21405XL9 5 9235 4.44 14.13 16.28 219.2 6.6 -7.13 28.66 21.74 18.31 30.4 32.2 199.6 1.08:1 138.800 146.100 5.38 5.32 22.30 6.6 215.7 -1.00
Y21406XL4 6 9235 4.44 14.26 16.41 219.9 5.8 -7.01 26.87 21.61 18.21 30.0 31.6 200.4 1.06:1 139.600 146.100 5.16 5.32 22.55 5.8 216.8 -0.81
Y21408XL5 8 9235 4.44 14.45 16.60 223.6 4.6 -6.90 26.75 21.12 17.76 29.0 30.8 199.9 1.05:1 140.700 146.000 5.22 5.34 22.75 4.6 219.0 -0.66
Y21410XL8 10 9235 4.44 14.56 16.71 230.0 4.0 -6.91 33.04 19.79 16.96 28.2 30.0 200.2 1.07:1 139.000 146.050 5.42 5.36 22.86 4.0 225.1 -0.66
Y21505XL2 6 10115 4.86 14.44 16.59 220.0 6.9 -6.93 28.38 21.02 18.02 29.2 31.0 198.3 1.07:1 138.900 146.100 5.28 5.32 22.75 6.9 215.2 -0.57
Y21506XL7 6 10115 4.86 14.64 16.79 221.9 6.1 -6.67 27.96 20.59 17.72 28.4 30.2 199.3 1.05:1 138.400 146.000 5.38 5.42 22.95 6.1 216.3 -0.40
Y21508XL6 8 10115 4.86 14.81 16.96 225.8 5.2 -6.58 26.62 19.51 16.71 27.6 29.2 198.6 1.07:1 139.800 146.000 5.42 5.42 23.13 5.2 218.8 -0.27
Y21510XL4 10 10115 4.86 14.91 17.06 226.8 4.0 -6.49 29.69 19.05 16.26 27.2 28.6 198.9 1.06:1 139.800 146.000 5.44 5.48 23.22 4.0 219.7 -0.19