Resetting!
Възстановяване на индикатора "пълно"
за принтерните глави на Хюлет Пакард
- HP № 56 / № 27 и № 57 / № 28

За успокоение на очите и душата :)


След зареждането на главата тя може да се използва без никакви проблеми относно качеството на печата, независимо от това, че индикатора показва състояние "празно".
Това обаче е един източник за безпокойство при хората с по слаби нерви.
Затова, по-долу ще намерите по кой начин да "нулирате" индикатора така, че той да грейне с цялото си трицветно великолепие :).


Информацията за трите метода изложени по-долу се съдържа (и препокрива) в много публикации на тази тема от: руски, американски, немски и италиански източници.


Първата методика работи сигурно при главите с номера: hp 56, 57, 58(фото), 338, 339,343,344,348.
        

§ 1. Разположете главата пред себе си така, както е показано на картинката в заглавието.
§ 2. Затворете с помоща на тиксо показания на рисунката зелен контакт. Убедете се, че е залепен само той!
§ 3. Поставете главата на нейното място в принтера. Поръчайте да си отпечатате някаква избрана от вас малка картинка. Когато принтера изреве и даде съобщение за грешка, натиснете бутона ОК в прозореца на съобщението. Извлечете отпечатания контролен лист.
§ 4. Отворете капака на принтера и извадете отново "непокорната" глава. Оставете залепен първия контакт и залепете допълнително още един - този, който виждате в дясно.
§ 5. Отново поставете главата (вече с два залепени контакта) на нейното място в принтера. Отново поръчайте отпечатване и в прозореца в който ви ругаят, отново натиснете бутона ОК. След като се отпечати вашата тестова картинка, отново отворете капака на принтера и извадете главата.
§ 6. Отстранете тиксото от първия контакт, поставете главата отново в принтера и почакайте, докато той "опознае" главата -(т.е. престане да трака и затихне). Тогава, за последно, пак свалете главата.
§ 7. Отстранете тиксото и от втория контакт, почистете всички контакти със чист спирт.
§ 8. Това беше всичко. Поставете главата на нейното място.
Ако, чрез горните еквилибристики сте успели да напудрите мозъка на принтера, то при печат, на изкачащия мониторен прозорец, нивото на мастилото трябва да показва "пълно" - 100% :).


Ако обаче, това не стане, опитайте един втори вариант.


Показаните тук контакти трябва да се залепват последователно, съгласно описаната по-горе методика.
Този втори вариант е подходящ както за черни, така и за цветни глави.


Специално за главите № 27 и № 28 с почти 100% гаранция работи един трети вариант.


Залепете горния ляв(отбелязан с зелено) контакт. Поставете главата в принтера, поръчайте отпечатване на нещо избрано от вас. Следват "Error", OK и отпечатване, както вече беше описано. Свалете главата и без да отлепвате първия контакт, този път залепете ЗАЕДНО трите контакта в дясно - отбелязани в червено. След което, както вече знаете, главата - отново в принтера.
След това, второ отпечатване, отстранете лепенките, избършете контактите със чист спирт и поставете главата на нейното място.
Нивото на мастилото трябва да показва full 100%.

lz1len - eof


   Back to my projects page