На детайла майка му........
(Source: http://slackpack.net/?q=node/44, adapted by me)Японска делегация отива на посещение в български завод, построен с японски средства. Японците, естествено, са придружени от преводач, тъй като не разбират български. Те решават да се поразходят из производствените цехове. Забелязват един работник, който майстори на струга някакъв детайл. По едно време той спира, плюе на пода и казва нещо.
Делегацията веднага иска да ù бъде преведено какво е казал работника.

Преводачът (японец): "Странно. Той желае да спи с майката на детайла!"

Делегацията се чуди. По едно време до работника се появява главния инжинер и се завързва диалог. Следват жестове, ръкомахания, диалога се води на висок глас и накрая главния инжинер си тръгва много ядосан, като плюе на пода, а работника изхвърля детайла и започва да майстори друг.
Шашната, делегацията настоява да им бъде преведен целия диалог.

Преводачът: "Още по-странно. Първо, главния инжинер дойде и попита защо не е готов детайла, като изяви желание да прави секс с майката на работника, защото детайла не бил изготвен в срок.
Работникът обясни, че неустановено как, детайла вече бил успял да направи секс с майка си, като допълни, че за това изобщо не му пука, и онзи да не му казва какво да прави, защото в противен случай би правил секс и с майка му, и с майката на директора на завода, И С МАЙКАТА НА САМИЯ ЗАВОД, и с майките на всички работници в завода, с майката на струга, както и с майката на самия детайл!"

eof

 Back to my home / index page