EA6/HA5GY qrp

Santa Ponca-i QTH 2010 IOTA contest

Palma de Mallorca-i HAM bolt

Valamelyik EA6 HAM antennŠiPalma de Mallorca-i QTH 2009 augusztus